Смола GTS-VISCOVOSS UP RESIN - 1
Област на приложение Лека-стабилизирана, средно-реактивна ортофталична киселинна смола за производствата на изляти части или твърди форми. Прозрачна Живот на сместа 20 - 50 минути

Смола GTS-VISCOVOSS UP RESIN - 1

  • 57.00 лв