Смола полиестерна - 1
Област на приложение Полиестерна смола за напояване на стъклена тъкан, стъклена рогозка и стъклено кече, при поправката на дупки от ръжда и стъклопластови детайли.

Смола полиестерна - 1

  • 33.00 лв