Разредител за ПРЕЛИВКИ  baslac®

1. Свойства

g   Разтворител за преливане за baslac прозрачни лакове 40-

g   Разтворител за изравняване на мъглата от шприцване на прехода / презастъпването при преливане с прозрачен лак.


2.
Приложение

Работен вискозитет

DIN 4 при 20°C

Готов за употреба

Пистолет за високо налягане

1.3 – 1.4 mm

Брой нанасяния

Дебелина на слоя

2 – 3 (в зоната на преход на лака)

 

3. Сушене

Сушене

Съобразно препоръчаното за използвания baslac прозрачен лак


Разредител за ПРЕЛИВКИ baslac®

  • 25.00 лв

Опции