Условия за ползване

Уеб-сайт: www.autobodyshop.eu е собственост на Ауто Боди Шоп България ЕООД

 

 

1. Използване на Уебсайта

 

Ауто Боди Шоп България ЕООД  разрешава да използвате уебсайта, както следва:

 

• вие имате право да разглеждате уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;

 

• забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Ауто Боди Шоп България ЕООД

• забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

При желание да ползвате част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията към Ауто Боди Шоп България ЕООД  на електронен адрес office@autobodyshop.eu

 

2. Като използвате този сайт, вие се съгласявате с настоящите условия за ползване.Достъпът до и използването на сайта от ваша страна се подчинява на настоящите условия за ползване. Като осъществявате достъп до и използвате сайта, вие приемате тези условия за ползване.

 

 

3. Лични данни

 

Ауто Боди Шоп България ЕООД   е регистриран администратор на лични данни и има правото да събира, обработва и ползва личните данни.

 

За предоставянето на своите услуги уебсайтът събира, обработва, използва и съхранява данните предоставени от потребителите на уебсайта, като тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие, изразяващо се в приемането на настоящите Условия за ползване.

 

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, уебсайтът събира информация, която сама по себе си може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен уебсайт и др.

 

4. Отговорност

 

Ауто Боди Шоп България  ЕООД  се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

 

Ауто Боди Шоп България  ЕООД   не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените услуги и други такива в същите уебсайтове.

 

Ауто Боди Шоп България  ЕООД   не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание.

 

Ауто Боди Шоп България  ЕООД   може по всяко време, по своя преценка, да премахне всеки материал изпратен от потребители.

 

Ауто Боди Шоп България  ЕООД   не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

 

Ауто Боди Шоп България  ЕООД  НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ВИ ДО И ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА.

.

 

5. Промяна на Условията

 

Ауто Боди Шоп България   ЕООД  си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

 

6. Приложимо право

 

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 


За връзка с Ауто Боди Шоп България  ЕООД  : Тел.: 0878 130 137 ; 0878699799

Имейл: office@autobodyshop.eu