Прахов филтър 3М 5911 - P1 R

Прахов филтър 3М 5911 - P1 R

Защита от твърди и течни частици.

Комплект - 2 броя

Филтри за защита от частици EN 143:2000

Прахов филтър 3М 5911 - P1 R 

Филтърът се използва за допълнителна защита на основния химически филтър, като се прикрепя с капачета 3M 501 към него. По този начин се удължава живота на основните химични филтри.


Защита от твърди и течни частици.

Комплект - 2 броя

Прахов филтър 3М 5911 - P1 R

  • 6.50 лв

Етикети: Прахов филтър 3М 5911 - P1 R