Ръждопреобразувател RUST STOP & SEALER 0,100 ЛТ.
  • Преобразува влагата в слоевете ръжда във въглероден диоксид
  • Прониква и в плътните слоеве ръжда
  • За кратко запечатва слоевете от ръжда
  • Спира цинковата корозия
  • Може да се покрие с 1К или 2К праймери или китове

Ръждопреобразувател RUST STOP & SEALER 0,100 ЛТ.

  • 6.80 лв

Опции