РЪЖДОПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ГРУНД
  • Ръждата се неутрализира и се преобразува химически
  • Предпазва от корозия
  • Подходящ както за ефективна обработка, така и за защита от ръжда
  • Предоставя дълготрайна защита срещу корозия и в същото време действа като грунд

РЪЖДОПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ГРУНД

  • 12.80 лв

Опции