MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

Бързо изпаряващо се средство за междуслойно почистване преди по-нататъшна обработка на повърхността.

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО • Бързо изпаряващо се средство за междуслойно почистване преди по-нататъшна обработка на повърхността(метали,стари покрития и 2K материали) ,което спомага да се избегне образуването на кратери и други повърхностни дефекти. • Почистените повърхности се препоръчва да не се докосват с голи ръце, за да се Избегне по-нататъшно замърсяване • Отговаря на директивата за ЛОС

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

БЪРЗА ПОРЪЧКА

0878 130 137  Viber  WhatsApp

  • 12.00 лв.

Възможни варианти